Mit fagområde

Jeg har det meste af livet arbejdet med naturvejledning, undervisning, pædagogik, formidling og naturterapi.

 

Herunder æstetiske, kreative og kunstneriske udtryksformer og læreprocesser.

 

 

Uddannelser:

1979 Lærer, Emdrupborg - linjefag biologi, billedkunst og medie

 

1985 Studier af natur- og kulturformidling i Sverige,

Undervisningsministeriet og Bornholms

Rejseuddannelsesfond

 

1990 Naturvejleder, Naturstyrelsen (hold 1)

 

1994 Dybdeterapeut, Jupiterskolen

 

1999 Pædagogisk Diplom, DPU

- speciale i ubevidst baserede personlige kompetencer

 

2010 Projektleder, Slagelse Kommune/Implement

 

2014 Ubevidst intelligens og integreret psykoterapi, Vedfelt

Instituttet

Ansættelser og projekter:

Natur og Ungdom: Fritidskonsulent, bistand til lokalforeninger

 

Danmarks Naturfredningsforening: Informationsmedarbejder

 

Dansk FolkeFerie: Aktivitetsleder og udvikler af natur- og kulturformidling

 

Moseløkken: Etablering af arbejdende stenbrudsmuseum på Nordbornholm

 

Bornholms Skovdistrikt/Naturstyrelsen: Naturvejledning, skoletjeneste, udstilling og publikationer

 

Turistakademiet, Rønne: Underviser i attraktionslære

 

Bornholms Højskole: Kunstlærer på billedværkstedet

 

Højvangsseminariet Bornholm: Træning af studerende i intuition og empati

 

DGI og Friluftsrådet i Vestsjælland: Grøn Guide for klubber og foreninger

 

Jægerspris Kommune: Naturvejledning og drift af naturværksted for børn

 

Skovskolen: Kursus i naturoplevelse, pædagogik og personlig udvikling

 

Hindholmseminariet: Lærer i naturfag, værksted og kulturprojekter.

 

Københavns Kommune: Udvikling af materialer til miljø- og udeundervisning

 

Nyrupskolen: SFO-ledelse og udvikling af udeskole

 

Pædagoguddannelsen: Censor ved fag- og bacheloreksamener

 

Naturstyrelsen: Efteruddannelse af naturvejledere

 

University College Sjælland: Konsulent og underviser på ”UdeProjekt Slagelse” samt underviser på PD-modulet "Udeliv, krop og bevægelse".

 

Kommunernes Landsforening: Udvikling af "Temperaturmåling" - metode til eveluering af pædagogiske læreplaner.

 

Kalundborg, Sorø, Tårnby og Ballerup kommune: Uddannelse af Naturambassadører

 

Fyns Folkehøjskole: Konsulent og underviser på kurset "Genvind Livskraften i naturen"

 

Slagelse Kommune, Teknik og Miljø: Ansat som projektleder fra 2009 til 2017.

 

Uddannelsescenteret Marjatta: Undervisning i natur og udeliv i holistisk perspektiv i 2017.