Seneste bog!

Anmeldelser: HER og HER

Omtale:          HER

TV-klip:          HER

Lasse Thomas Edlev

Kort video om naturens betydning for krop og sind:  HER

Hvorfor vælge naturterapi?


Naturterapi kan hjælpe dig til

- At opnå fornyet livskraft i krop og sind

- At bearbejde livskriser og vinde nyt fodfæste

- At få kontakt til indre ressourcer og grundlæggende værdier

- At opleve personlig enhed med naturen og spirituel kontakt til universet


Behovet for naturterapi er ofte være affødt af stress, udbrændthed og depression. Interessen for naturterapi kan også bunde i et ønske om personlig udvikling og længsel efter dybere oplevelser i naturen.

 


Hvordan foregår naturterapi?


Under en naturterapi bliver du ledsaget af en naturterapeut, der støtter dig i at få dybere oplevelser i naturen og blive bevidst om deres betydning. Indledningsvis tager vi en samtale, hvor vi indkredser, hvad der aktuelt rører sig i dit liv. Det sker i terapihavens smukke omgivelser – måske på terrassen, ved bålet eller ved havedammen. Herpå bevæger vi os ud i landskabet, hvor vi på Røsnæs finder et rigt landskab med særdeles varieret natur.


Undervejs bliver du guidet til at sanse naturen kropsligt og mærke dens indflydelse på dig. Nogle gange opstår oplevelserne spontant. Andre gange befordres de af øvelser, du præsenteres for. Sammen undersøger vi de symbolske betydninger, der kan være indlejret i dine oplevelser og hidrøre fra din ubevidste intelligens. Det sker i fuld respekt for dig, dine grænser og ønsker.


Under naturterapien kan du både få lejlighed til at være nydende og stille med dig selv. Og du kan får lejlighed tid at tale indgående om dine oplevelser og reaktioner. Samtale og opsamling kan foregå undervejs og/eller ved terapiens afslutning. Alt i alt skal naturterapien både bidrage til at aktivere dine indre, selvregulerende mekanismer til afbalancering af krop og sind. Og hjælper dig på vej mod øget klarhed og aktivering af indre ressourcer, der kan hjælpe dig bevidst og godt på vej videre i det liv.   Individuelt naturterapi


Hvis du vælger individuel terapi bliver du mødt og ledsaget af en naturterapeut, der i alle henseender støtter og ledsager dig og kun dig. Den individuelle session kan imødekomme netop det, som du personligt har ønsker om og brug for her og nu. Rute og et forløb tilrettelægges af terapeuten under den indledende samtale, og der er undervejs rig plads til spontantant. Hermed kan netop de oplevelser og processer, der åbner sig for dig, få fuld plads og opmærksomhed.

En intensiv, individuel terapi varer typisk tre timer. Forløbet kan forlænges med overnatning i shelter, så du for eksempel kan ankomme dagen før og få tid og luft til at lande og indleve dig i naturen og dens rytmer.Gruppeterapi


Hvis du vælger gruppeterapi, vil du indgå i en gruppe på mellem fire og seks klienter, der mødes under ledsagelse af to naturterapeuter. Under gruppeterapien får du ikke blot mulighed for at arbejde med dine egne oplevelser. Du får også mulighed for at spejle dig i ligesindede, hvilket kan være givende og inspirerende. Forløbet tilrettelægges med mulighed for oplevelser, der kan tale til en hver. Typisk introduceres fælles øvelser, der giver mulighed for parallelle processer og fælles udveksles og opsamling. Hermed opstår mulighed for gensidig pejling, fælles forståelse og medmenneskelig støtte.


En gruppeterapi varer typisk mellem fire og seks timer afhængigt at gruppens størrelse. Der indlægges typisk en frokostpause et smukt sted i naturen med mulighed for indbyrdes, uformel samtale.


Naturterapeuter

Jeg tll byder for tiden ikke selv naturterapi, men en fortegnelse over registrerede naturterapeuter findes her: https://natur-terapeut.dk/ARTIKLER:

'Når naturen helbreder'            'Bliv ét med natuen'                  'Naturterapi - en              fra magasinet Liv & Sjæl           fra magasinet Nyt Aspekt         praksisberetning'      nummer 5:2019                         nummer 3:2019                         fra Naturvejleder-                                                                                                                   forenignens sunheds-                                                                                                             netværk maj 2014