Natur og miljø i pædagogisk arbejde. Munksgaard Danmark. 3. udgave 2015. 

http://www.munksgaard.dk/Erhvervsuddannelser/Natur-og-milj%C3%B8-i-p%C3%A6dagogisk-arbejde/9788762815858

Naturterapi - en praksisberetning. Artikel i Lysglimtet. (Elektronisk tidsskrift udgivet af Naturvejeledernes sundhedsnetværk), Maj 2014.

Tegn og inklusion i uderummet. Artikel i "Legepladsen" 4:2012, Tema: Udeliv og pædagogik.

Uderummets lyksaligheder. Artikel i "Inklusion og børnefællesskaber". Tidsskriftet "Nul til fjorten" 1:2012.

Uderum, natur og nærvær - mellem børns fristed og pædagogisk arena. Artikel i "Nærvær i pædagogisk praksis - mindfulness i skole og daginstitution". Akademisk forlag 2010. http://www.akademisk.dk/Butik.aspx?c=Item&category=4542&item=26398

Naturoplevelse og naturfaglig interesse. Artikel i "Æstetiske læreprocesser", Billesø & Baltzer 2009.

http://shop.billesoe.dk/product.asp?product=714

På fod med naturen - inspirationshæfte til personale i daginstitutioner. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet2010.

Grønne Spirer - Baggrundshæfte. Friluftsrådets 2007

http://www.gronnespirer.dk/

Miljøundervisning på udearealer - i tilknytning til miljøledelse. Københavns Kommune, Miljøtjeneste under Afdeling for Bæredygtig Udvikling 2005.


Kvalificering af ubevidst baserede personlige kompetencer. Specialeafhandling, Danmarks Pædagoghøjskole 1999.

Drabets didaktik. I: Tidsskriftet Kaskelot, Nr. 211 (2016)

Liste over bøger, hæfter, film og artikler


- som jeg har produceret eller på anden måde bidraget til. Nogle kan downloades på nettet - andre kan lånes på biblioteket, bestilles på nettet eller købes i en boghandel.
Naturvejledning i Norden.

Nordisk Minerråd 2019. Kapitel om naturoplevelser:

https://www.norden.org/da/publication/naturvejledning-i-norden


NATURTERAPI, OPLEV NATUREN - STYRK LIVET

Gyldendal 2019.

Live stream præsentation af bogen på udgivelsesdagen den 29. marts 2019 hos Arnold Busck, hvoe jeg er i samtale om bogen med David BR Camacho: 

https://www.facebook.com/arnoldbusck/videos/394761554649041/UzpfSTEwMDAwMDYwNzQxNDg5MzozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MDoxNTU2NjkzOTk5OjU4ODMzMTIzMzk3MjYzNTA1MDQ/

Hvad er naturvejledning? - på sporet af en definition. 

Artikel i "Kompendium om naturvejledning". Udviklings-værkstedet for naturformidling, Miljøministeriet 1998.

Lejerskole på Bornholm. Gyldendal Undervisning 1993.

Min bedstefar er fisker -  museet bliver levende. Vidiofilm. Landscentralen for Undervisningsmidler 1987.

Guld eller Grønne Skove – et eventyr om holdninger til naturen. Skolebogsforlaget 1983.

Ture på Nordbornholm. Dansk Folke-Ferie 1983.

"Verdens mest afslappende film" 

Denne film, som varer 7 minutter, er filmet i naturen langs Sjællands Vestkyst. Den er baseret på en række interviews og anbefalinger fra eksperter inden for områder som stress, musikterapi og mindfulness:

https://www.youtube.com/watch?v=r3fE6FQT82s


Et opsummering af anbefalinger om afslapning i naturen kan høres her:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2DCH5jTXukQ