Det meste af mit liv har jeg arbejdet med naturvejledning, undervisning, pædagogik, formidling og naturterapi.


Herunder æstetiske, kreative og kunstneriske udtryksformer og læreprocesser.Uddannelser:

1979  Lærer, Emdrupborg - linjefag biologi, billedkunst og medie


1985  Studier af natur- og kulturformidling i Sverige, 

           Undervisningsministeriet og Bornholms 

           Rejseuddannelsesfond


1990  Naturvejleder, Naturstyrelsen (hold 1)


1994  Dybdeterapeut, Jupiterskolen


1999  Pædagogisk Diplom, DPU

            - speciale i ubevidst baserede personlige kompetencer


2010   Projektleder, Slagelse Kommune/Implement


2014   Ubevidst intelligens og integreret psykoterapi, Vedfelt

            Instituttet             

Ansættelser og projekter:

Natur og Ungdom: Fritidskonsulent, bistand til lokalforeninger


Danmarks Naturfredningsforening: Informationsmedarbejder


Dansk FolkeFerie: Aktivitetsleder og udvikler af natur- og kulturformidling


Moseløkken: Etablering af arbejdende stenbrudsmuseum på Nordbornholm


Bornholms Skovdistrikt/Naturstyrelsen: Naturvejledning, skoletjeneste, udstilling og publikationer


Turistakademiet, Rønne: Underviser i attraktionslære


Bornholms Højskole: Kunstlærer på billedværkstedet


Højvangsseminariet Bornholm: Træning af studerende i intuition og empati


DGI og Friluftsrådet i Vestsjælland: Grøn Guide for klubber og foreninger


Jægerspris Kommune: Naturvejledning og drift af naturværksted for børn


Hindholmseminariet: Lærer i naturfag, værksted og kulturprojekter.


Københavns Kommune: Udvikling af materialer til miljø- og udeundervisning samt kompetenceudvikling af pædagogisk personale


Nyrupskolen: SFO-ledelse og udvikling af udeskole


Pædagoguddannelsen: Censor ved fag- og bacheloreksamener


Naturstyrelsen: Efteruddannelse af naturvejledere


University College Sjælland: Konsulent og underviser på ”UdeProjekt Slagelse” samt underviser på PD-modulet "Udeliv, krop og bevægelse".


Kommunernes Landsforening: Udvikling af "Temperaturmåling" - metode til eveluering af pædagogiske læreplaner.


Kalundborg, Sorø, Tårnby og Ballerup kommune: Uddannelse af Naturambassadører


Fyns Folkehøjskole: Konsulent og underviser på kurset "Genvind Livskraften i naturen"


Slagelse Kommune, Teknik og Miljø: Ansat som Agenda 21 koordinator og projektleder


Uddannelsescenteret Marjatta: Undervisning i natur og udeliv i holistisk perspektiv


Naturterapiuddannelsen, HEG: Uddannelse af naturterapeuter